14 martie 2008

Ihi

Plecă trăgând uşa după el. Paşii i se auziră pe treptele de lemn scârţâinde. Cheile clincăniră surd în buzunar. Uşa grea de-afară se trânti şi ea răsuflând cu protestul celui ce n-are chef să se deschidă. Se auzi pietrişul deranjat. Prin dreptul ferestrei largi se văzu trecând o pereche uriaşă de picioare. Umbra ei mai zăbovi un pic, îşi vârî capul prin geam şi mă salută rânjind.