15 aprilie 2009

.

Să-mi fie suficient că te ştiu, că mă ştii. Ştiam. Asta e problema.